VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN

Velkommen til Munkegårdens hjemmeside, hvor du bl.a. kan orientere dig om vores forskellige tilbud, pædagogisk afsæt, praktiske hverdag og meget, meget mere.

Pr. 01.04.17 har vi to ledige pladser.

 

 

Munkegården er et professionelt socialpædagogisk opholdssted på Avernakø i det Sydfynske Øhav. Opholdsstedet Munkegården blev etableret i 2001 på en ældre gård på Avernakø. I 2006 oprettede vi en intern skole, og i 2016 har vi udviklet de nye tilbud: STU Avernakø og § 107-Botilbud.

Vi har specialiseret os i socialpædagogisk behandling af børn og unge med tilknytnings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Munkegården har åbent alle årets dage. Munkegården ledes til dagligt af Conni Storm og stedfortræder Pia Christensen.

 

 

 

Conni og hendes mand er de gennemgående personer i børnenes dagligdag. Det gør Munkegården til et behandlings- og botilbud i hjemlige rammer. Stedet former på mange måder børnenes primære netværksærligt i de tilfælde, hvor barnets eller den unges eget netværk er skrøbeligt.